Nguy cơ nhiễm xạ của sinh viên hình ảnh khi đi lâm sàng tại các cơ sở y tế địa bàn thành phố Hải Dương năm 2016

Tiến bộ của khoa học và công nghệ ngày càng được ứng dụng phục vụ công cuộc chăm sóc sức khỏe con người nhiều hơn.Kỹ thuật bức xạ được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khoa học như công nghiệp,nông nghiệp,y sinh học,khai thác mỏ. Trong y tế,những nguồn năng lượng này ngày càng được ứng dụng nhiều trong chẩn đoán và điều trị phục vụ người bệnh. Ưu việt đã rõ nhưng vấn đề đòi hỏi việc quản lý ATBX hạt nhân hết sức chặt chẽ. Do tính chất nghề nghiệp,nên những NVYT tiếp xúc với các loại tia xạ kéo dài trong quá trình hành nghề đều có thể chịu ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Mặc dù tổng liều hấp thụ mà họ phải nhận trong một năm có thể vẫn nằm trong giới hạn cho phép, nhưng do sự cảm nhiễm mang tính cá thể khác nhau, nên vẫn có thể xuất hiện một số biến đổi sinh học không mong muốn như giảm số lượng các tế bào máu và tạo máu,giảm tuổi thọ,đục thủy tinh thể,tăng khả năng mắc bệnh lý ác tính. Hải Dương là một thành phố có mạng lưới y tế tương đối phát triển, có nhiều kỹ thuật sử dụng nguồn năng lượng của bức xạ ion hóa trong các bệnh viện.Sinh viên CĐHA khi đi thực hành lâm sàng tại các cơ sở y tế địa bàn thành phố Hải Dương tiếp xúc với bức xạ ion hóa hàng ngày.Câu hỏi được đặt ra là vấn đề ATBX ở Hải Dương hiện nay và tác động của nó đến NVYT ra sao? Cần có những giải pháp nào để đảm bảo an toàn và cải thiện điều kiện làm việc của NVYT tiếp xúc với bức xạ ion hóa?. Xuất phát từ những câu hỏi trên, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài “Nguy cơ nhiễm xạ của sinh viên hình ảnh khi đi lâm sàng tại các cơ sở y tế địa bàn thành phố Hải Dương năm 2016”, với mục tiêu sau: 1.Đánh giá nguy cơ nhiễm xạ của sinh viên hình ảnh khi đi lâm sàng tại các cơ sở y tế địa bàn thành phố Hải Dương năm 2016. 2.Đề xuất một số giải pháp can thiệp đảm bảo an toàn bức xạ và sức khỏe của sinh viên hình ảnh khi đi lâm sàng tại các cơ sở y tế địa bàn thành phố Hải Dương năm 2016.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC