Nhà máy điện nguyen tử (Nhà máy điện hạt nhân) là một phát minh vĩ đại của loài người. Trên thế giới đang có khoảng 447 lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động. Nó cung cấp hơn 17% tổng diện năng trên toàn thế giới và sẽ tiếp tục tăng do sự can kiệt của dạng năng lượng truyền thồng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC