Những giải pháp đẩy mạnh thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam

Ngày nay, trên thế giới du lịch được coi là ngành kinh tế quan trọng đem lại nguồn thu ngoại tệ lớn cho xã hội. Phù hợp với xu thế của thời đại - du lịch đã và đang phát triển mạnh mẽ ở nhiều quốc gia trên toàn cầu. Theo thống kê của tổ chức du lịch thế giới (WTO) du lịch đóng góp tới 10,9% GDP của thế giới thu hút trên 500 triệu khách hàng năm. Dự kiến năm 2000 du lịch thế giới sẽ đạt tới 640 triệu khách với doanh thu khoảng 5,2 nghìn tỷ USD. Ở Việt Nam, kể từ ngày thành lập đến nay du lịch Việt Nam cũng vừa tròn 40 năm (9/7/1960 - 9/7/2000), nhưng phải đến những năm đầu chuyển sang thời kỳ đổi mới, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước du lịch Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những tiến bộ ban đầu đáng khích lệ. Nếu như năm 1990 du lịch Việt Nam mới đón được 250 ngàn lượt khách quốc tế thì đến năm 1999 toàn ngành đã đón được 1,78 triệu lượt khách quốc tế, thu nhập xã hội từ du lịch đạt 15.600 tỷ đồng. Rõ ràng là dù trên phạm vi thế giới hay riêng ở Việt Nam du lịch vẫn là ngành đem lại nguồn thu ngoại tệ lớn và đóng góp đáng kể vào ngân sách của quốc gia, là ngành đang được gửi gắm nhiều hy vọng. Nhất là đối với nước ta, đang trên đường đổi mới, CNH - HĐH đất nước, du lịch là nhân tố tích cực góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, rút ngắn khoảng cách so với trình độ phát triển của các nước trong khu vực và trên thế giới. Như vậy, nhận thấy tầm quan trọng của phát triển du lịch, em đã đi sâu vào tìm hiểu nghiên cứu và chọn đề tài này: “Những giải pháp đẩy mạnh thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC