Những giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độgiải ngân nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại Việt Nam giai đoạn 2001-2005

Cùng với đầu tưtrực tiếp nước ngoài, hỗtrợphát triển chính thức (ODA) hiện nay lànguồn tài chính rất quan trọng đối với Việt Nam trong s ựnghiệp phát triển kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Với khoản ODA trị giá 17,5 t ỷ USD m à các nhà tài trợ cam kết dành cho Việt Nam và41% trong số đó đã được giải ngân trong 8 năm qua, ODA đãkhẳng định vai tròcủa nó đối với nền kinh tếViệt Nam. Nguồn ngoại tệnày đóng góp một phần quan trọng đểkhắc phục tình trạng thiếu vốnvàcơsởhạtầng, khoa học kỹthuật thấp kém ởnước ta. Bên cạnh đó, sựgia tăng của nguồn vốn ODA còn giúp Chính phủViệt Nam trong việc giải quyết những vấn đềxãhội bức xúc, đặc biệt làtrong lĩnh vực y tếvàgiáo dục cơbản. Trong quátrình thu hút vàsửdụng nguồn vốn ODA thời gian qua, mức giải ngân thấp luôn luôn làchủ đềthảo luận với nhiều nhàtài trợsong phương và đa phương nhằm tìm ra những nguyên nhân và giải pháp để khắc phục. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa cósựtiến bộ đáng kểmàcòn xuất hiện xu hướng tốc độgiải ngân chậm lại trong thời gian gần đây. Giải ngân thấp thể hiện sựkhông hiệu quảtrong việc sửdụng nguồn vốn ODA vàlàmột sựlãng phílớn, trong điều kiện nhu cầu vềvốn cho phát triển kinh tếcòn rất lớn như hiện nay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC