Những giải pháp phát triển du lịch Hà Nội giai đoạn từ nay đến năm 2010

Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hoá, khoa học kỹ thuật của cả nước. Hà Nội có di tích lịch sử hình thành và phát triển gần 1000 năm. Hà Nội là nơi qui tụ nhiều di tích, danh lam thắng cảnh nổi tiếng và là đầu mối giao thông nối với các tỉnh, các nước trong khu vực và toàn cầu. Với những lợi thế tự nhiên Hà Nội đã thực sự là trung tâm thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế từ nhiều thế hệ. Những năm gần đây, du lịch Hà Nội đã có sự tăng trưởng đều đặn. Tuy nhiên sự phát triển của du lịch Hà Nội chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Nhiều vấn đề đặt ra với ngành du lịch thủ đô như sau: ã Nhận thức về du lịch chưa thực sự đồng bộ giữa các cấp, các ngành. ã Các chuyến tham quan Hà Nội và các vùng phụ cận còn đơn điệu, không mang rõ bản sắc, chất lượng phục vụ thấp, giá cả không tương xứng với chất lượng gần như là đặc điểm cố hữu của sản phẩm du lịch Hà Nội. ã Các tài nguyên chưa được nâng cấp, trùng tu cho phù hợp yêu cầu thu hút khách du lịch. ã Hệ thống đường xá đến các điểm du lịch còn rất bất cập, các hệ thống dịch dịch vụ ở các điểm du lịch còn thô sơ. Để đạt được những mục tiêu trên chúng ta phải kết hợp hài hoà các yếu tố hợp tác quốc tế để gắn liền với thị trường quốc tế và thị trường trong nước nhằm hỗ trợ lẫn nhau để phát triển một cách hài hoà. Trong sự nghiệp đó, ngành du lịch đóng vai trò là một ngành kinh tế tổng hợp. Xuất phát từ đó, chuyên đề này được viết nhằm nêu lên thực trạng ngành kinh doanh du lịch Hà Nội để từ đó thấy được những mặt còn tồn tại, đề xuất ý kiến với hy vọng nhằm đóng góp một phần cho sự phát triển du lịch Hà Nội. Với phương pháp nghiên cứu chuyên đề là dựa trên cơ sở phân tích về lý luận, kiểm soát thực trạng để tìm ra những tồn tại và đề xuất ý kiến thì bản chuyên đề này ngoài lời nói đầu và kết luận gồm có hai phần chính: Phần thứ nhất: Đánh gía thực trạng ngành kinh doanh du lịch Hà Nội Phần thứ hai: Những giải pháp phát triển du lịch Hà Nội giai đoạn từ nay đến năm 2010

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC