Những hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp nông thôn ở một số nước

Kể từ thập kỷ 70, nông nghiệp nông thôn Trung Quốc đã trải qua 3 giai đoạn phát triển quan trọng. Trong từng giai đoạn, khu vực nông nghiệp, nông thôn Trung Quốc phải đối mặt với những thách đố to lớn, song cũng chính trong những thời điểm như vậy, những quyết sách mang tính đột phá đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo nên những động lực và mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển: • Cuối thập kỷ 70: nông nghiệp nông thôn Trung Quốc gặp khó khăn trầm trọng, sản xuất trì trệ, nông dân không có động lực sản xuất, Trung Quốc có nguy cơ rơi vào tình trạng mất an toàn lương thực. Giải thể công xã nhân dân và thực hiện cơ chế khoán đã tạo động lực cho nông dân đầu tư, tăng sản lượng, giúp Trung Quốc không những tự túc về lương thực mà còn có dư để xuất khẩu. • Thập kỷ 80: nông thôn của Trung Quốc phải đối mặt với áp lực về thu nhập thấp, thiếu việc làm và dòng di cư từ nông thôn ra thành thị. ở thời điểm này sự phát triển của các Doanh nghiệp Hương trấn (DNHT) đã giải quyết được bài toán tưởng chừng như không có lời giải, giúp tăng thu nhập và tạo công ăn việc làm cho khu vực nông thôn, thực hiện thành công chủ trương "ly nông bất ly hương". • Kể từ cuối thập kỷ 90: Những thách thức của nông nghiệp Trung Quốc trong giai đoạn mới về dư thừa nông sản khi tiến lên sản xuất hàng hoá, công nghiệp chế biến yếu kém khiến sản phẩm không bán được, thu nhập thấp, Tình hình mới đòi hỏi Trung Quốc phải có những quyết sách và động lực mới để tháo gỡ bế tắc, đẩy mạnh kinh tế nông thôn phát triển, tiếp tục đưa công cuộc cải cách đi lên. Chính trong tình hình này những hướng đi mới đã xuất hiện mà khởi điểm là mô hình sản nghiệp hoá với mũi nhọn là phát triển Doanh nghiệp đầu rồng (DNĐR).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC