Những khó khăn trong thực hành y học thực chứng

Y HỌC THỰC CHỨNG LÀ GÌ ? “The use of estimate of the chance of benefit and the risk of harm, devided from hight- quality research on population samples, to inform clinical decision making” (Greenhalgh 2002) “ Cách thức sử dụng các ước tính về lợi ích và nguy cơ tác hại từ các nghiên cứu với chất lượng cao để đi đến những quyết định sáng suốt”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC