Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Đại Á – chi nhánh Tam Hiệp

Trong những năm gần đây, hoạt động tín dụng của Ngân hàng là một trong lĩnh vực nhảy cảm nhất của toàn bộ nền kinh tế. Đặc biệt là vấn đề vay vốn của khách hàng doanh nghiệp( KHDN ) đang là xu thế nổi bật nhất. Làm thế nào để cho KHDN quan tâm, chú ý và chấp nhận đến Ngân hàng vay vốn. Vì thế, tác giả đã đi nghiên cứu đến quyết định của KHDN . Từ đó tác giả đã tìm hiểu, nhận định những nhân tố có tác động tích cực đến quyết định của KHDN và nhận diện đúng mục tiêu KHDN chọn vay vốn tại Chi nhánh. Ngoài ra, tác giả đã sử dụng mô hình hồi quy Binary Logistic để có thể dự đoán và ước lượng xem xét quyết định của KHDN chọn vay vốn tại Ngân hàng Đại Á – Chi nhánh Tam Hiệp. Và từ đó có thể đề xuất ra một số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng TMCP Đại Á – Chi nhánh Tam Hiệp để thu hút khách hàng doanh nghiệp đến vay vốn nhiều hơn và đưa ra những hạn chế, phương hướng nghiên cứu tiếp theo trong tương lai.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC