Những sai lầm khi ứng dụng kết quả nghiên cứu vào lâm sàng

(Bản scan) NỘI DUNG - Bài toán "hai đường tàu" - Bài toán "đích đến" - Những sai lầm thường gặp khi ứng dụng kết quả nghiên cứu - Lựa chọn chuẩn đoán phù hợp - Lựa chọn điều trị phù hợp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC