Những suy nghĩ và nhận định về tình hình du lịch thế giới và Việt Nam sau sự kiện ngày 11/9 tại Mỹ

Việt Nam đã trải qua mười năm năm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta đang ngày càng hòa nhập vào nền kinh tế thế giới - một thế giới luôn biến động về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa và Việt Nam luôn nằm trong vòng quay của sự biến động đó. Với ngành du lịch Việt Nam, chúng ta đã thực hiện những bước chuyển đổi căn bản cùng với thời điểm mở cửa nền kinh tế. Sự giao lưu văn hóa giữa các quốc gia ngày càng rõ nét. Khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam tăng hàng năm: từ con số trăm ngàn khách cuối những năm 80 đến hơn hai triệu lượt khách năm 2000. Kết quả đó gắn liền với sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc của ngành du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới luôn bất ổn, chiến tranh, xung đột xảy ra thường xuyên ở mọi vùng, mọi miền trên thế giới, ví như cuộc khủng hoảng tại Mĩ ngày 11/9 vừa qua đã gây ảnh hưởng khá lớn đến du lịch thế giới trong đó có Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC