Những thế mạnh và một số vấn đề còn tồn tại trong quá trình phát triển thị trường du lịch Hà Nội

Việt Nam là một đất nước có truyền thống kiên cường bất khuất, trải qua bao thời kỳ dựng nước và giữ nước, lại có sẵn một nền văn hoá tồn tại lâu đời, và cũng có rất nhiều các danh lam cũng như các di tích lịch sử thu hút nhiều khách du lịch trong nước cũng như khách nước ngoài. Từ những năm xa xưa trong lịch sử nhân loại Du lịch đã được ghi nhận như một sở thích, một nhu cầu tất yếu khách quan của con người. Ngày nay, các nước trên thế giới đã coi Du lịch không chỉ là một ngành kinh tế quan trọng mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn là một nhu cầu không thể thiếu được trong đời sống văn hoá - xã hội, đặc biệt là các nước có nền kinh tế phát triển, các nước đang tiến hành công nghiệp hoá và đô thị hoá. Hoạt động Du lịch ngày càng phát triển không ngừng cuốn hút hàng tỷ người trên khắp hành tinh mang lại lợi ích to lớn về nhiều mặt, là đòn bẩy thúc đẩy Việt Nam là một đất nước có truyền thống kiên cường bất khuất, trải qua bao thời kỳ dựng nước và giữ nước, lại có sẵn một nền văn hoá tồn tại lâu đời, và cũng có rất nhiều các danh lam cũng như các di tích lịch sử thu hút nhiều khách du lịch trong nước cũng như khách nước ngoài. Sự phát triển của tất cả các nền kinh tế quốc dân, tạo ra tích luỹ bước đầu cho nền kinh tế, là phương tiện quan trọng để thực hiện chính sách mở cửa, là cầu nối bên ngoài và bên trong nước. Phát triển Du lịch còn tạo ra sự tiến bộ xã hội, tình hữu nghị hoà bình, sự hiểu biết lẫn nhau của từng dân tộc, xoá bỏ thành kiến giữa các nước. Trong bối cảnh hiện nay trên thế giới, Du lịch Việt Nam đang đứng trước những thử thách lớn của chạy đua phát triển Du lịch toàn cầu với sự cạnh tranh gay gắt. Song với chính sách đổi mới và sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đã coi “Phát triển Du lịch là ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước” (Nghị quyết 45/CP ngày 22 tháng 6 năm 1993 của Chính phủ) và “Phát triển Du lịch là hướng chiến lược quan trọng trong đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước” (Chỉ thị 46/CT-TW ngày 14 tháng 10 năm 1994 của Ban Bí thư). Thực hiện sứ mạng “Phát triển nhanh chóng Du lịch,. từng bước đưa nước ta trở thành trung tâm Du lịch - Thương mại - Dịch vụ có tầm cỡ trong khu vực” (đã được ghi trong Nghị quyết Đại hội Đảng VIII). Mấy năm trở lại đây, Du lịch Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực luôn tạo ra những cơ hội và khả năng mới, tận lực khai thác rút ngắn dần khoảng cách tụt hậu so với các nước phát triển trên thế giới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC