Những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật thuế GTGT ở Việt Nam

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) tự bản thân nó là một sắc thuế tiên tiến được áp dụng rộng rãi và thành công ở hơn 100 quốc gia trên thế giới. Với bản chất là loại thuế chỉ đánh trên phần giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ... nên thuế GTGT được khẳng định như một loại thuế có độ chính xác, hợp lý, khoa học và công bằng hơn thuế doanh thu, khắc phục được hiện tượng thuế chồng thuế. Đồng thời thuế GTGT còn khẳng định ưu điểm của mình trong khuyến khích hoạt động xuất khẩu, khuyến khích đầu tư và góp phần thực hiện công bằng xã hội trong thuế. Ở Việt Nam Luật thuế GTGT được thông qua ngày 10/5/1997 tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá IX và có hiệu lực từ 01/01/1999. Sau nhiều năm thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, thì việc thực thi pháp luật thuế GTGT cũng gặp nhiều khó khăn, những khó khăn này bắt nguồn từ nhiếu yếu tố khác nhau.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC