Niên luận bài toán mê cung

Trong cuộc sống có nhiều vấn đề bộc ta phải lựa chọn hoặc tìm ra những phương án để giải quyết được vấn đề. Trong toán học cũng thế để giải một bài toán đòi hỏi ta phải chọn được phương án giải được bài toán một cách tối ưu để thu được kết quả mong muốn. Trong lập trình cũng thế ta phải tìm ra được giải thuật đúng để làm nền tảng xây dựng chương trình chạy đúng kết quả bài toán hay đề tài của người yêu cầu đặt ra. Chẳng hạn như bài toán mê cung, đòi hỏi ta phải xây dựng thuật toán tìm được lối đi từ cửa vào để đến được lối ra. Trong khi đó, có thể đứng trước nhiều ngã rẽ và phải tìm được lối đi cho đến khi thoát khỏi mê cung.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC