Niên luận giải thuật prim

Trong mọi thời đại, việc tìm ra lời giải tối ưu cho một bài toán nào đó là một vấn đề rất khó để thực hiện. Đã có rất nhiều nghiên cứu để tìm ra các phương pháp hữu hiệu giải quyết các bài toán tối ưu này. Tuy nhiên, từ khi những tư tưởng cơ bản của lý thuyết đồ thị được đề xuất thì việc giải các bài toán trên đã trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt là một số bài toán có ứng dụng vào thực tế. Một trong những bài toán trong thực tế ta thường gặp là: làm thế nào để xây dựn một hệ thống giao thông với chi phí thấp nhất; làm thế nào để tìm phương án vận chuyển hàng hóa với thời gian ngắn nhất hay với chi phí thấp nhất và những bài toán trên có thể tìm ra lời giải dễ dàng bằng cách đưa về mô hình đồ thị. Hiểu rõ và cài đặt được các thuật toán, cũng như tìm ra lời giải tối ưu cho một bài toán nào đó dựa trên những mô hình về đồ thị đã học là một yêu cầu không thể thiếu đối với sinh viên nghành Tin học. Tuy nhiên, trong giới hạn của đề tài, em không thể trình bày tất cả các thuật toán có liên quan đến đồ thị mà ở đây tôi chỉ trình bày “Giải thuật Prim”. Đây cũng là nội dung chính của đề tài em đã chọn. Mục tiêu: • Nắm vững các khái niệm về đồ thị, các cách biểu diễn đồ thị trên máy tính và tình liên thông. • Nắm vững thuật toán tìm kiếm trên đồ thị “Giải thuật Prim”. Yêu cầu cần đạt: • Cập nhật dữ liệu: tạo file dữ liệu mới, diều chỉnh dữ liệu của file cũ. • Biểu diễn được đồ thị từ các file dữ liệu trên. • Kiểm tra tính liên thông và xác định bộ phận liên thông của đồ thị. • Xác định cây trọng lượng nhỏ nhất ( nếu đồ thị liên thông), ngược lại thì báo đồ thị không liên thông. Xác định đường đi ngắn nhất giữa hai đỉnh của một đồ thị (nếu hai đỉnh thuộc cùng một bộ phận liên thông), ngược lại thông báo không tìm thấy đường đi. Hướng giải quyết: • Về lý thuyết: tìm hiểu các khái niệm về đồ thị, giải thuật được yêu cầu trong đề tài. • Về chương trình: Sử dụng ngôn ngữ Visual Basic .Net ( Visual Basic 2008) để viết chương trình, cài đặt thuật toán cũng như thực hiện các yêu cầu vẽ biểu diễn đồ thị trên màn hình đồ họa. Nội dung của Niên luận 1 được chia thành ba phần cụ thể như sau: Phần I: Cơ sở lý thuyết Chương 1: Một số khái niệm cơ bản về lý thuyết đồ thị: Trong chương này sẽ giới thiệu cho chúng ta nắm được một số khái niệm cơ bản về đồ thị cũng như một số khái niệm có liên quan. Chương 2: Tìm kiếm trên đồ thị: Giới thiệu cho chúng ta một số phương pháp tìm kiếm trên đồ thị như tìm theo chiều rộng, tìm theo chiều sâu Chương 3: Giải quyết một số bài toán bằng đồ thị: Nội dung chương này sẽ trình bày một số bài toán trong thực tế được đưa về đồ thị và các giải thuật để giải các bài toán đó. Phần II: Chương trình minh họa Chương 1: Giới thiệu chương trình: Chương này sẽ giới thiệu cho chúng ta biết về ngôn ngữ sử dụng để lập trình cũng như cách tổ chức dữ liệu của chương trình. Chương 2: Phân tích giải thuật và cài đặt chương trình: Phân tích lại một số giải thuật và cài đặt chương trình. Chương 3: Hướng dẫn sử dụng: Hướng dẫn sử dụng chương trình và thực hiện một số ví dụ minh họa. Phần III: Kết luận và đánh giá Đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như các hạn chế và đưa ra hướng phát triển của Niên Luận 1. Dù không tránh khỏi những khiếm khuyết do hạn chế về mặt thời gian cũng như kiến thức nhưng em đã nỗ lực hết sức. Sau hơn 1 tháng thực hiện, Niên luận 1 của em đã hoàn thành, đáp ứng được các yêu cầu của đề tài và đã cố gắng phát triển đề tài này trong phạm vi có thể. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của quý thầy cô và bạn bè để đề tài này được hoàn thiện hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC