Niên luận số nguyên lớn 1

Để hoàn thành niên luận này, bên cạnh sự nổ lực của bản thân cùng với sự kết hợp những kiến thức đã được học, quá trình tìm hiểu và thu thập thông tin có liên quan đến nội dung của đề tài niên luận. Mặt khác chúng em luôn nhận được sự giúp đỡ và hướng dẫn của thầy. Đã giúp em hoàn thành tốt niên luận này. Với sự nổ lực hết mình, em đã cố gắng hoàn thành niên luận này trong suốt thời gian qua. Do vốn hiểu biết còn hạn hẹp nên không tránh khỏi thiếu xót. Em rất mong sự góp ý kiến chân thành của quí thầy cô và các bạn đọc để niên luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC