Niên luận tìm công thức tối tiểu của một hàm bool bằng phương pháp karnaugh

Trong thời đại ngày nay với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin thì việc giải bài toán lập trình là việc khá đơn giản, nhưng để tìm ra một phương pháp tối ưu là điều rất khó. Khi chúng ta áp dụng hàm bool để thiết kế một công thức.Tuy nhiên, những công thức nhận được không phải luôn luôn đơn giản vì số từ tối tiểu trong trường hợp tổng quát là rất nhiều.Người ta có thể bắt đầu từ một công thức đã biết của một hàm bool đêư đi đến một công thức đơn giản của nó nhờ vào các tính chất của các phép tính bool. Có rất nhiều cách để tìm công thức đơn giản, phương pháp Karnaugh là một trong những phương pháp tối ưu để giải quyết vấn đề trên. Đề tài tìm công thức tối tiểu của một hàm bool bằng phương pháp Karnaugh là chương trình DeMo ứng dụng phương pháp đơn giản công thức của một hàm bool dựa áp dụng trên hàm bool 4 biến.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC