Ô nhiễm môi trường không khí

Môi trường không khí đang từng giờ, từng phút bị ô nhiễm trầm trọng bởi những hoạt động của con người. Điều này gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, đe doạ sự sinh tồn của con người và sinh vật. Ô nhiễm không khí là vấn nạn chung của nhân loại, cần phải có sự nỗ lực hợp tác trong việc giải quyết vấn nạn này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC