Ô nhiễm tiếng ồn và các công cụ quản lý ô nhiễm tiếng ồn

Tiếng ồn là tập hợp những âm thanh có cường độ và tần số khác nhau, sắp xếp không có trật tự, gây cảm giác khó chịu cho người nghe, ảnh hưởng đến quá trình làm việc và nghỉ ngơi của con người, hay là những âm thanh phát ra không đúng lúc, âm thanh phát ra với cường độ lớn vượt quá mưc chịu đựng của con người.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC