Phân lập, định danh và xác định các chủng lactobacillus có tiềm năng probiotic từ con người

Vi khuẩn Lactobacillus được sử dụng trong nhiều sản phẩm probiotic. Bài báo này đề cập đến các chủng Lactobacillus có đặc tính probiotic ở đ ường dạ dày – ruột người. 15 chủng Lactobacillus đã được phân lập từ các mẫu phân của những trẻ em bú sữa mẹ và xác định bằng các phương pháp truyền thống kết hợp phương pháp PCR với cặp mồi đặc hiệu cho giống Lactobacillus. Các thí nghiệm in vitro đã được thiết kế để nghiên cứu một số đặc điểm probiotic của các chủng Lactobacillus như: kháng với pH thấp và mật, tính kỵ nước của bề mặt tế bào, hoạt tính kháng khuẩn, tạo bacteriocin và các chất kháng khuẩn khác, kháng với kháng sinh và khử cholesterol. Kết quả chọn lọc được 12 chủng Lactobacillus có các đặc tính probiotic. Trong đó, 11 chủng có khả năng l àm giảm mức cholesterol huyết thanh đáng kể 10% – 33,34%. Bằng phương pháp phân tích trình tự rDNA 16S, các chủng Lactobacillus có đặc tính probiotic này được định danh đến mức loài gồm: Lactobacillus gasseri, L. fermentum, L. salivarius, L. rhamnosus và L. paracasei/ casei.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC