Phần mềm quản lý nhà hàng cafe eBizRes

Những năm gần đây, vai trò của hệ thống thông tin là rất lớn, và nó ảnh hưởng tới mọi lĩnh vực, trong đó Nhà hàng, cafe, bar là một trong những loại hình kinh doanh đầy thử thách. Nó đòi hỏi sự tận tâm và khả năng nắm bắt chi tiết. Việc ứng dụng phần mềm trong quản lý nhà hàng cafe bar đặc biệt là thông tin khách hàng, chính sách khuyến mãi, bán hàng, kho, . sẽ mang lại hiệu quả rất lớn. vì vậy nhóm em sẽ giới thiệu với thầy và các bạn về một phần mềm để phục vụ hoạt động quản lý nhà hàng : Phần mềm quản lý nhà hàng cafe eBizRes

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC