Phân tích ảnh hưởng của đường kính, khoảng cách của cánh vít và cường độ trụ đất xi măng đến sự làm việc của cọc att

Mặc dù ra đời sau các loại cọc khác nhưng cọc vít ATT hiện đang được áp dụng khá rộng rãi ở Nhật Bản. Gầnđây, công nghệnàyđang được nghiên cứu triển khai áp dụng tại Vi ệt Nam. Tuy nhiên, trong các chứng nhận chất lượng công nghệcủa Bộtrưởng Bộ Đất đai, Cơ sởhạtầng, Giao thông và Du lị ch Nhật Bản số2529-1 TACP 0165; số2528-1 TACP 0166; số 2527-1 TACP 0167[3]cho cọc vít ATT chỉđưa ra các thông sốkỹthuật tiêu chuẩncủa cọcvít ATT dựa trên kinh nghiệm mà chưa đề cập đến mối liên hệ gi ữa chúng cũng như những căn cứ cụ th ể cho việc lựa chọn các thông sốkỹthuật này.Vì vậy, việc tìm hiểu, xác địnhquan hệgiữacác thông sốkỹthuật của cọc sẽgiúp cho công tác thiết kếsau này được dễdàng và hiệu quảhơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC