Phân tích ảnh hưởng của môi trường văn hóa đến hoạt động kinh doanh quốc tế tại Nhật - Hàn

Kinh tế thế giới ngày nay phát triển theo xu hướng toàn cầu hóa, không có một quốc gia nào tách khỏi phần còn lại của thế giới. Hoạt động kinh doanh của công ty cũng chịu tác động của xu hướng toàn cầu này. Thế nhưng, để thâm nhập thị trường của một quốc gia khác, chúng ta phải tìm hiểu về kôi trường văn hóa của họ. Văn hóa luôn gắn bó với tư tưởng, tâm linh của con người chi phối mọi hoạt động và hành vi sinh hoạt cũng như trong giao tiếp. mỗi người, mỗi dân tộc đều có một bản sắc văn hóa riêng và cần được tôn trọng. họ tự hào về nền văn hóa của họ và muốn đem nền văn hóa đó giao lưu với các nước bạn. vì vậy nắm được yếu tố này là chúng ta cầm được chiếc chìa khóa thành công trên tay và việc có thành công hay không là tùy thuộc vào người mở khóa. Trong kinh doanh quốc tế để thành công ta cần tìm hiểu văn hóa của các nước, thấy được những nét giống và khác nhau giữa các nến văn hóa, và biết cách thích nghi với chúng. Nhật Bản và Hàn Quốc là hai quốc gia phát triển, nền văn hóa có nhiều điểm tương đồng như về ngôn ngữ, tôn giáo, giá trị và thái độ, thói quen và cách ứng xử, thẩm mỹ, văn hóa vât chất, giáo dục. Bên cạnh đó cũng có những điểm khác biệt nhau. Phân tích môi trường văn hóa ở hai quốc gia này sẽ cho ta biết được văn hóa ảnh hưởng đến kinh doanh quốc tế như thế nào để từ đó ta có thể thích nghi được trong quá trình hội nhập, cũng như thâm nhập vào thị trường hai quốc gia này chiếm lĩnh được thị phần ngày càng nhiều hơn. Hợp tác, đầu tư sẽ thành công nếu đôi bên hiểu đối phương cần gì và nghĩ gì, kịp thời nắm bắt thị hiếu của khách hàng. Dựa vào đó suy xét, dự đoán, đáp úng nhu cầu của họ .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC