Phân tích hiện tượng tiền lương trong tư bản chủ nghĩa thương thấp hơn giá trị sức lao động

Mức sống của mỗi con người là do những điều kiện sinh sống và lao động của họ quyết định. Họ lao động với năng suất cao nhất nhằm thu được tiền lương thoả đáng để đáp ứng cho mức sinh hoạt. Vì vậy, tiền lương được coi là yếu tố rất quan trọng đối với người lao động. Nhưng trên thực tế những người công nhân có sống được bằng lương của mình hay không? Liệu họ có lo đủ mức sinh hoạt tối thiểu cho mình hay không, họ có khả năng nuôi sống được bao nhiêu người không đủ khả năng lao động? Đây chính là vấn đề rất đáng quan tâm của toàn xã hội và bản thân mỗi chúng ta trong mọi thời buổi kinh tế. Lý do đó khiến em chọn chủ đề Phân tích hiện tượng tiền lương trong TBCN thương thấp hơn giá trị sức lao động.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC