Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty may Chiến Thắng

Khi tham gia vào cơ chế thị trường, doanh nghiệp phải xác định cho mình mục tiêu và chiến lược cụ thể. Với cơ chế mới đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn năng động, học hỏi vươn lên để tìm chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Do vậy hiệu quả kinh doanh là mục tiêu chiến lược và có ý nghĩa sống còn đối với doanh nghiệp. Hoạt động kinh doanh có hiệu quả sẽ bù đắp chi phí đem lại lợi nhuận, tăng khả năng tích luỹ để tái đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh. Công ty may Chiến Thắng là một doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng Công ty dệt may Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh các sản phẩm dệt may phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Từ khi thành lập cho đến nay đã được 35 năm, trải qua rất nhiều gian nan vất vả nhưng cũng đạt được thành tựu đáng kể. Hiện nay thị trường của công ty đang mở rộng cả trong nước và ngoài nước, sản phẩm của công ty đa dạng về mẫu mã và chủng loại, tình hình sản xuất kinh doanh đã đi vào ổn định và phát triển góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của ngành.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC