Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Thép Pomina

ˉ Công ty Cổ phần Thép Pomina là một công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sắt thép gang; tái chế phế liệu kim loại; kinh doanh các sản phẩm từ thép. ˉ Ngày 17 tháng 07 năm 2008, Công ty được Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư tỉnh Bình Dương cấp giấy phép Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 4603000570, hoạt động theo Luật Doanh Nghiệp Việt Nam. ˉ Tên giao dịch đầy đủ bằng Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA ˉ Tên giao dịch đối ngoại: POMINA STÊL CORPORATION ˉ Tên giao dịch viết tắt: CÔNG TY THÉP POMINA ˉ Trụ sở giao dịch của công ty: ˉ Địa chỉ: đường 27, KCN sóng thần II, dĩ an, bình dương ˉ Điện thoại: 0650-3710 051- 3710052 Fax:0650 – 3740 862 ˉ Email: pominasteel@hcm.vnn.vn Website: www.pomina-steel.com ˉ Mã số thuế: 3700321364 ˉ Vốn điều lệ hiện tại (thực góp): 1.630.000.000.000 đồng (một ngàn sáu trăm ba mươi tỷ đồng)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC