Phân tích mối quan hệ CPV tại công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng

Khi đất nước chuyển mình sang nền kinh tế thị trường thì cũng là lúc các doanh nghiệp bắt đầu cuộc chiến cạnh tranh với những thử thách và khó khăn mà không phải doanh nghiệp nào cũng có thể vượt qua. Để có thể tồn tại và đứng vững trên thị trường đang diễn biến đầy phức tạp, khẳng định vị thế của mình trong nền kinh tế , các doanh nghiệp đã phải nỗ lực hết mình và cạnh tranh trên tất cả các lĩnh vực: giá cả, chất lượng, mẫu mã,…Muốn tạo ra được một sản phẩm vừa có chất lượng tốt mà giá cả hợp lý quả là khó khăn cho NQT. Các NQT phải nắm bắt được nguồn thông tin nhanh chóng, kịp thời, dự đoán và ra quyết định một cách đúng đắn. Vấn đề đặt ra cho các NQT là phải xem xét chi phí bỏ ra cho một sản phẩm là bao nhiêu để đem lại lợi nhuận cao nhất. Phân tích mối quan hệ CP - SL - LN là một công cụ có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nó không chỉ giúp doanh nghiệp đánh giá quá trình SXKD và các nhân tố đã ảnh hưởng đến tình hình lợi nhuận mà còn là phương pháp phân tích nhằm cung cấp những dữ liệu mang tính dự báo phục vụ cho quá trình ra quyết định của các NQT doanh nghiệp. Nó còn là cơ sở để đưa ra các quyết định như lựa chọn dây chuyền sản xuất, chiến lược sản xuất, định giá sản phẩm, cung cấp dịch vụ một cách tốt nhất cho khách hàng. Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng là một công ty SXKD với quy mô lớn, thị trường tiêu thụ rộng rãi. Do đó, tổ chức bộ máy KTQT tại công ty là rất cần thiết, đặc biệt là việc tổ chức áp dụng phân tích mối quan hệ CP - SL - LN. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề và bước đầu tiếp xúc với thực tế, trong thời gian thực tập tại công ty Nhựa, em đã chọn đề tài “ Phân tích mối quan hệ CP - SL - LN tại công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng” với mong muốn lý luận hoá những kiến thức được trang bị trên ghế nhà trường và đóng góp ý kiến trong việc phân tích ảnh hưởng của chi phí, sản lượng đối với lợi nhuận của công ty. Với khối lượng kiến thức vẫn còn ít cũng như thiếu kinh nghiệm trong thực tiễn, đề tài chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong được sự quan tâm và đóng góp ý kiến của thầy để đề tài hoàn thiện hơn. Đề tài gồm 4 phần: -Phần I: Cơ sở lý luận về phân tích mối quan hệ CVP tại công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng. -Phần II: Giới thiệu chung về công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng. -Phần III: Tổ chức các công việc để phân tích mối quan hệ CVP tại công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng. -Phần IV: Ứng dụng phân tích mối quan hệ CVP trong quá trình ra quyết định nhằm nâng cao hiệu quả SXKD tại công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC