Phân tích một số chính sách của chính phủ tác động tới tình trạng thất nghiệp ở Việt Nam

Thông qua Luật đầu tư chung, đẩy mạnh cổ phần hóa DN Quản lý thị trường nhằm tăng tính cạnh tranh Nâng tỷ lệ đầu tư gián tiếp của người nước ngoài trong DNCP hóa từ 30%- 49%

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC