Phân tích những biến động của thị trường tài chính ảnh hưởng đến giá trị bất động sản

Giá cả bất động sản tuỳ thuộc vào 1 phần lớn quan hệ cung cầu trên thị trường. Khi cầu lớn hơn cung giá bất động sản thường bị đẩy lên cao, và ngược lại khi cầu thấp hơn cung giá bất động sản có xu hướng giảm xuống. Tuy nhiên giá cả còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như những yếu tố xuất phát từ khuyết tật thị trường như “độc quyền” “đầu cơ” “ cạnh tranh không lành mạnh”…có những yếu tố xuất phát từ sự can thiệp của nhà nước…có những yếu tố bắt nguồn từ tâm lý, thói quen của người dân…và nhóm yếu tố thị trường cũng ảnh hưởng 1 phần không nhỏ đến giá trị bất động sản. Nhất là nền kinh tế thế giới và việt nam trong thời gian qua đang xảy ra những biến động đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường bất động sản và giá trị của bất động sản

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC