Phân tích quan điểm cho rằng ngày nay không phải sức lao động của công nhân nhân mà máy móc tự động, người máy tạo nên lợi nhuận cao

Phải nói rằng, khi chúng ta bước sang một thập kỉ mới, một thế kỉ mới, cũng có nghĩa chúng ta sang một thời đại mới, một thời đại tân tiến, cao hơn, phát triển hơn thời đại trước. Mỗi thời kì đó nó đều tiềm ẩn một nền kinh tế tri thức phát triển cao của con người. Nó thể hiện với sự phát triển không ngừng của máy móc và khoa học kĩ thuật hiện đại, từ những công nghệ tân tiến đó nó đã thay thế cho lao động chân tay, lao động cơ bắp của vô số công nhân lao động. Có phải hiện tượng này đã làm cho người ta lầm tưởng rằng: “không phải sức lao động của công nhân mà máy móc tự động, người máy tạo nên lợi nhuận cao”. Đó là một quan niệm hoàn toàn sai lầm! Để nói rõ cho quan điểm sai lệch trên, chúng ta nên hiểu rằng chính sức lao động mới là cơ sở, là yếu tố chính tạo nên giá trị thặng dư và trong các hình thức biểu hiện về nó thì lợi nhuận là hình thức biến tướng đặc thù của giá trị thặng dư. Còn máy móc thực ra chỉ là phương tiện cần thiết để tăng năng suất lao động, để thu được nhiều lợi nhuận, giá trị thặng dư và đặc biệt là lợi nhuận siêu ngạch mà lợi nhuận siêu ngạch là lợi nhuận vượt trội hơn lợi nhuận bình thường. Đó là những nhân tố quan trọng để chứng minh cho đề tài tiểu luận trên thông qua kiến thức trong giáo trình kinh tế chính trị Mác – Lênin mà chúng ta đã học.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC