Phân tích quyền tự định đoạt tài sản riêng của một bên vợ, chồng

Ngày nay quan hệ tài sản là một quan hệ rất quan trọng trong cuộc sống của gia đình, có thể nói hầu hết các quan hệ mâu thuẫn trong gia đình phát sinh là do quan hệ bất đồng về tài sản, nhất là đối với những gia đình có thu nhập thấp và trung bình. Việc quy định vợ, chồng có quyền có tài sản riêng nhằm bảo vệ lợi ích của người có tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân và để dễ dàng cho việc giải quyết quan hệ tài sản khi ly hôn. Song trong một số trường hợp đặc biệt Pháp luật hôn nhân và gia đình vẫn có những quy định về hạn chế quyền định đoạt tài sản riêng của vợ, chồng. Sau đây là trình bày của nhóm về vấn đề quyền tự định đoạt tài sản riêng của một bên vợ, chồng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC