Phân tích rủi ro dự án đầu tư

Công ty ABC,Texas, là một ví dụ điển hình vềnhững công ty kỹthuật cao có quy mô nhỏ, ngành được xem là có tốc độtăng trường cao trong thời gian gần đây của nền kinh tếMỹ. Với quy mô nhỏcủa nó cùng với tinh thần năng động trong kinh doanh, những công ty này có thể đáp ứng thịtrường một cách nhanh chóng. Giám đốc của ABC nhận thức rõ sựquan trọng của sựlinh hoạt. Bên cạnh đó, ông ta cũng biết sựquan trọng của việc giảm giá thành trong sản xuất thông qua tự động hóa. Nhưng không may, một chi tiêu vốn vào thiết bịtự động trong sản xuất có thể đòi hỏi một sốvốn lớn và vì thếnhanh chóng làm giảm sựlinh hoạt trong tương lai. Sựbất lực trong việc đáp ứng lại những thay đổi đột ngột của thịtrường hoặc công nghệcó thểlà những cơhội đã bịbỏlỡ. Các nhà quản trị đánh giá rủi ro đối với công ty sao cho nó là sựkết hợp của các khảnăng khác nhau và tìm kiếm giải pháp để đạt được mục tiêu về hiệu quảnhưng giới hạn sựnhạy cảm đối với rủi ro. Họphải giải quyết một chiến lược liên quan đến việc sửdụng thiết bịtự động hóa.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC