Phân tích tài chính Công ty tài chính Bưu Điện

Xã hội loài người từ khi ra đời cho đến nay đã trải qua nhiều hình thái kinh tế xã hội khác nhau. Mỗi hình thái sau ra đời thay thế hình thái trước nó lại chứng tỏ cho sự phát triển của nền kinh tế. Thực tế cho thấy cạnh tranh chính là quy luật kinh tế tất yếu thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Sự cạnh tranh ngày càng trở nên quyết liệt hơn, đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường với xu thế mở cửa hội nhập thì sự cạnh tranh đã thực sự trở nên khốc liệt. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Việc Việt Nam gia nhập nền kinh tế khu vực và thế giới khiến cho các doanh nghiệp Việt Nam luôn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt. Trong bối cảnh đó, để có thể đứng vững trên thị trường, các doanh nghiệp cần phải quản lý tốt mọi hoạt động của doanh nghiệp đặc biệt là quản lý tài chính. Mỗi doanh nghiệp phải luôn nắm rõ tình hình hoạt động của doanh nghiệp mình để từ đó xây dựng một chiến lược kinh doanh phù hợp và đưa ra những quyết định đúng đắn nhằm cạnh tranh một cách hiệu quả với các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài. Để làm được việc đó, các doanh nghiệp cần thiết phải tiến hành hoạt động phân tích tài chính của doanh nghiệp mình, bởi vì phân tích tài chính là một hoạt động quan trọng không thể thiếu trong doanh nghiệp. Phân tích tài chính cung cấp những chỉ tiêu tài chính cần thiết giúp doanh nghiệp đánh giá một cách toàn diện và có hệ thống về tình hình hoạt động, tình trạng tài chính, đánh giá những rủi ro cũng như khả năng sinh lãi của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, nhà quản lý doanh nghiệp định hướng xây dựng các kế hoạch, các chiến lược và chính sách hoạt động của doanh nghiệp, dự báo về tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai, đặc biệt là đưa ra những quyết định tài chính, quyết định quản lý đúng đắn nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là tối đa hóa giá trị doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập tại Công ty tài chính Bưu Điện, nhận thấy sự cần thiết của hoạt động phân tích tài chính cũng như thực tế phân tích tài chính chưa thực sự được các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Công ty tài chính Bưu Điện nói riêng quan tâm, em đã lựa chọn đề tài “Phân tích tài chính Công ty tài chính Bưu Điện” để nghiên cứu trong chuyên đề tốt nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC