Phân tích và lập kế hoạch tài chính tại công ty Cổ Phần Kinh Đô

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, tính cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh giữa các doanh nghiệp ngày càng cao và khốc liệt. Để tồn tại và duy trì được sự phát triển bền vững với hiệu quả kinh tế cao, các doanh nghiệp cần phải tự khẳng định mình. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, ngoài việc sử dụng các công cụ quản lý khác nhau, các nhà quản trị cần trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về kinh tế và phân tích hoạt động kinh doanh trong đó yếu tố phân tích báo cáo tài chính là rất cần thiết giúp nhà quản lý có được nhận chính xác, trung thực, khách quan về thực trạng tài chính của doanh nghiệp, biết tổng hợp có hệ thống các nhân tố tác động thuận lợi và không thuận lợi đến các vấn đề kinh tế của doanh nghiệp, từ đó hoạch định ra phương hướng nhằm phát huy những lợi thế của doanh nghiệp, đề xuất các giải pháp phát triển các nhân tố tích cực,hạn chế các nhân tố ảnh hưởng xấu, giảm thiểu rủi ro góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó chúng ta có thể hoạch định tài chính tại doanh nghiệp trong tương lai Chính vì vậy mà em chọn đề tài “Phân tích và lập kế hoạch tài chính tại công ty Cổ Phần Kinh Đô” nhằm tìm hiểu thực trạng tài chính của công ty, khả năng sinh lợi cũng như những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai của công ty. Trong quá trình thực hiện bài nghiên cứu, không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong cô hướng dẫn đóng góp ý kiến chân thành giúp nhóm chúng em hoàn thành tốt bài nghiên cứu này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC