Phân tích về tình hình sản xuất kinh doanh của các đại lý thu mua cà phê tại xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk

Ở Việt Nam, vào tháng 12/1986 Đại hội toàn quốc lần thứ VI Đảng cộng sản Việt Nam đã thông qua đường lối đổi mới và mở rộng nền kinh tế. Đất nước ta từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các ngành nghề sản xuất trong nước cũng đã có những bước phát triển tích cực nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Từ một nước phải nhập khẩu lương thực thực phẩm đã trở thành một nước có nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu đứng hàng đầu trên thế giới như cà phê, gạo, tiêu, điều Để có được những thành quả như trên phải kể đến sự nỗ lực của Chính phủ trong việc cải cách và ban hành những chính sách phát triển môt cách phù hợp. Bên cạnh đó là những chủ thể tham gia vào quá trình sản xuất và kinh doanh các mặt hàng nông sản như các đại lý thu mua, những doanh nghiệp chế biến, những doanh nghiệp xuất khẩu trong đó đặc biệt là những đại lý thu mua nông sản. Các đại lý thu mua nông sản hay còn được gọi là các hộ thu mua hay các doanh nghiệp thu mua đóng vai trò quan trọng trong việc lưu thông các loại hàng hóa nông sản. Bên cạnh chức năng chính là tập trung những đầu mối cung lẻ nông sản để sau đó đóng vai trò là nguồn cung sĩ cho các doanh nghiệp chế biến thì họ còn góp phần vào việc hỗ trợ, cung ứng các yếu tố đầu vào cho sản xuất nông nghiệp. Qua đó tạo điều kiện cho những người nông dân thiếu vốn sản xuất có thể sản xuất một cách liên tục.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC