Phân tích xu hướng dòng vốn FDI, biện pháp thu hút và quản lý vốn FDI để phát triển bền vững kinh tế Việt Nam

Hiện nay có khá nhiều khái niệm khác nhau về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được đưa ra. Theo quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) thì “đầu tư trực tiếp nước ngoài là số vốn đầu tư được thực hiện để thu lợi ích lâu dài trong một doanh nghiệp hoạt động ở nền kinh tế khác với nền kinh tế của nhà đầu tư, ngoài mục đích lợi nhuận, nhà đầu tư còn mong muốn dành được chỗ đứng trong việc quản lý doanh nghiệp và mở rộng thị trường”. Nhưng dù được định nghĩa như thế nào thì bản chất của hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài là một hình thức đầu tư quốc tế trong đó chủ đầu tư nước ngoài đóng góp một số vốn đủ lớn vào lĩnh vực đầu tư để họ có thể tham gia vào công tác điều hành đối tượng mà họ bỏ vốn đầu tư.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC