Phát triển công nghiệp nông thôn tạo công ăn việc làm và xoá đói nghèo, kinh nghiệm phát triển của một số nước

Trong bối cảnh công nghiệp thành thị không tạo được thêm nhiều việc làm mới, sản xuất nông nghiệp hiện đại hóa có xu hướng đẩy lao động ra, do đó để tránh thất nghiệp và nghèo đói xảy ra ở khu vực nông thôn thì các hoạt động phi nông nghiệp trong đó có công nghiệp nông thôn cần phải được đẩy mạnh. Kinh nghiệm nhiều nước đang phát triển cho thấy phát triển các hoạt động CNNT là hướng đi hiệu quả trong việc tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập của khu vực nông thôn, giảm được sức ép di dân từ nông thôn ra thành thị. CNNT thường gồm các hoạt động với bốn loại hình chính là: • Sản xuất công nghiệp • Chế biến nông sản, và • Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. • Thương mại và dịch vụ Các hoạt động công nghiệp trên có thể trong khuôn khổ hộ gia đình hoặc là các doanh nghiệp có địa bàn tại khu vực nông thôn. Thông thường phát triển công nghiệp nông thôn bị chi phối bởi các yếu tố kéo và đẩy. Tại các vùng có lợi thế để phát triển CNNT, phổ biến ở một số nước Đông á và Mỹ La tinh, những điều kiện thuận lợi ban đầu để phát triển CNNT là cơ sở hạ tầng giao thông liên lạc tốt, lực lượng lao động có trình độ tay nghề, có những nghề thủ công truyền thống, sẵn có nguyên liệu đầu vào cho sản xuất công nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC