Phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt

Xã hội không ngừng vận động, phát triển hàng ngày, hàng giờ, cùng với nó là sự gia tăng không ngừng của các nhu cầu xã hội. Vòng xoáy của sự phát triển đã cuốn tất cả các ngành, các lĩnh vực vào guồng quay liên tục và nếu không thích nghi, không phát triển cùng với sự phát triển đó thì chúng sẽ bị loại bỏ và biến mất. Không chỉ vậy, sự cạnh tranh khốc liệt ấy diễn ra ngay trong từng ngành, từng lĩnh vực và ngành ngân hàng không phải là một ngoại lệ. Là một nhân tố không thể thiếu trong thị trường thị trường tài chính nói riêng và nền kinh tế nói chung, có ảnh hưởng tới toàn bộ các ngành và lĩnh vực khác, mỗi ngân hàng cũng phải phát triển không ngừng để theo kịp sự phát triển của xã hội. Việt Nam là một quốc gia đang phát triển và đang trong tiến trình hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới kể từ khi chính thức gia nhập WTO vào ngày 07/01/2007. Trong những năm gần đây, chúng ta chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ các hoạt động, dịch vụ mới của các ngân hàng trong nước tuy nhiên số hoạt động, dịch vụ ngân hàng Việt Nam còn quá ít so với các ngân hàng trên thế giới. Việc đa dạng hóa hoạt động, các loại hình dịch vụ để giữ được vị thế cạnh tranh là vấn đề sống còn của các NHTM Việt Nam hiện nay khi sự cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt với sự tham gia của các ngân hàng nước ngoài. Bao thanh toán là một hoạt động mới tại Việt Nam và được một số ngân hàng triển khai từ năm 2005 song thực tế nó đã ra đời từ thế kỷ XVII ở Anh và được thế giới công nhận rộng rãi từ năm 1974. Đây là hoạt động hứa hẹn mang lại thêm doanh thu cho ngân hàng, nâng cao vị thế cạnh tranh cho ngân hàng trong tiến trình hội nhập. Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt tuy chưa có hoạt động này song xét tổng thể các điều kiện Navibank đã có, việc phát triển hoạt động bao thanh toán là một quyết định phù hợp và hứa hẹn mang lại nhiều lợi thế cho ngân hàng. Đề tài “Phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt” hướng sâu vào việc nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn để phát triển thành công hoạt động hoàn toàn mới này tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt. Nội dung của chuyên đề bao gồm ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển hoạt động bao thanh toán tại ngân hàng thương mại Chương 2: Sự cần thiết phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC