Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng ở chi nhánh ngân hàng nông nghịêp và phát triển nông thôn Lánh Hạ

Trong những năm vừa qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam rất cao và ổn định. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2007 đạt 8,5%, cao nhất trong 10 năm vừa qua. Kinh tế thị trường ngày càng phát triển, thu nhập của người dân tăng theo cũng như đời sống của họ luôn được cải thiện, thị trường hàng hoá đa dạng vì thế xu hướng tiêu dùng của người dân ngày càng nhiều hơn, nhất là tầng lớp thanh niên. Nhận đoán được xu hướng này, NHNo& PTNT Láng Hạ đã không ngừng mở rộng hoạt động nhằm vào mảng dịch vụ tài chính cho cá nhân. Đặc biệt với sự ra đời của hàng loạt các sản phẩm cho vay tiêu dùng phục vụ khách hàng. Cho vay tiêu dùng chính là mảng thị trường lớn của ngân hàng. Dư nợ cho vay tiêu dùng liên tục tăng qua các năm. Tuy nhiên, lĩnh vực đang được coi là tiềm năng này vẫn chưa được khai thác triệt để, chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Thời gian tới, khi thị trường ngân hàng Việt Nam mở cửa cho các ngân hàng nước ngoài với tiềm lực tài chính mạnh, phong cách phục vụ chuyên nghiệp vào đầu tư theo tiến trình hội nhập thì chắc chắn thị trường cho vay tiêu dùng sẽ sôi động hơn nữa, cạnh tranh giữa các ngân hàng sẽ gay gắt hơn. Trong bối cảnh đó, để nâng cao và chiếm lĩnh thị phần cho vay tiêu dùng trong nước, đề tài được lựa chọn: “ Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng ở Chi nhánh Ngân hàng Nông nghịêp và Phát triển nông thôn Lánh Hạ” Chuyên đề gồm 3 chương: Chương 1 : Hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng cho vay tiêu dùng của NHNo&PTNT Láng Hạ. Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHNo&PTNT Láng Hạ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC