Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần VPBank Thanh Xuân

Đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá, phát triển kinh tế theo xu hướng hội nhập quốc tế. Tại đại hội Đảng lần thứ IX, Đảng và Nhà nước một lần nữa xác định mục tiêu vô cùng quan trọng của sự nghiệp này đối với sự phát triển kinh tế. Với nhiệm vụ phấn đấu tới năm 2020 cơ bản hoàn thành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Để phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đòi hỏi phải giải quyết nhiều vấn đề quan trọng, trong đó nhu cầu vốn cho đầu tư và phát triển là rất cần thiết. Vốn tự có của các doanh nghiệp thường rất nhỏ, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước lại rất hạn thường xuyên bị thậm hụt, vì vậy cần phải có một tổ chức đứng ra hỗ trợ về vốn cho các doanh nghiệp đó là các tổ chức tín dụng mà trong đó chủ yếu là các ngân hàng thương mại (NHTM). Mỗi ngân hàng đều có những cách thức tổ chức quản lý và hoạt động khác nhau sao cho phù hợp với đặc điểm và lợi thế riêng của mình. Trong nhà trường các sinh viên chỉ được học trên lý thuyết mà chưa có thực tế, vì vậy để hoàn thiện kiến thức, trang bị cả về lý thuyết và thực tế cho các sinh viên khi ra trường thì việc đi thực tập, học hỏi thực tế là điều rất cần thiết tạo điều kiện cho các sinh viên khi ra trường có thể tiếp cận công việc một cách nhanh chóng. Là một sinh viên chuyên ngành ngân hàng, được sự giới thiệu của nhà trường Em đã đến thực tập tại NHTMCP VPBank – Chi Nhánh Thanh Xuân Hà Nội (VPBank Thanh Xuân), thời gian bắt đầu từ ngày 02/01/2008, trong thời gian thực tập tại ngân hàng, qua quá trình tìm hiểu về tổ chức quản lý và quá trình hoạt động cùng với sự chỉ bảo tận tình của giám đốc cùng các anh chị trong phòng tín dụng và kế toán đã giúp Em có được cái nhìn thực tiễn về tổ chức và hoạt động của NHTM VPBank Thanh Xuân. VPBank là một trong những ngân hàng đầu tiên cung cấp các sản phẩm cho vay tiêu dùng. Trải qua quá trình triển khai và rút kinh nghiệm, VPBank đã thu được những kết quả khả quan. Tuy nhiên trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng thì việc phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng không phải là điều đơn giản. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng nên em đã chọn nghiên cứu đề tài “ Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHTM cổ phần VPBank Thanh Xuân.” Kết cấu nội dung chính của chuyên đề gồm có: Chương 1. Tổng quan về hoạt động cho vay tiêu dùng của các ngân hàng thương mại. Chương 2. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHTM VPBank Thanh Xuân. Chương 3. Giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại VPBank.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC