Phát triển hoạt động môi giới của công ty cổ phần chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương

Trong những năm qua,cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường chứng khoán cũng đã có những bước phát triển nhảy vọt. TTCK đang trong quá trình hoàn thiện vì vậy vai trò của các công ty chứng khoán ngày càng trở nên quan trọng. Công ty chứng khoán có các hoạt động cơ bản như : Môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành Tại công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APECs) hoạt động môi giới chúng khoán là hoạt động mang lại nguồn thu chủ yếu cho công ty. Tuy nhiên cũng như các công ty chứng khoán khác, hoạt động môi giới chưa thực sự có một định hướng phát triển tốt để tận dụng tối đa nguồn lực con người và công nghệ. Trong quá trình thực tập tại APECS tôi đã có điều kiện tiếp xúc với các hoạt động của công ty, đặc biệt là hoạt động môi giới. Vì vậy tôi mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu là: “Phát triển hoạt động môi giới của công ty cổ phần chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương”. 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn hiệu quả hoạt động môi giới tại CTCK Châu á - Thái Bình Dương kết hợp với nghiên cứu sự hình thành và phát triển của TTCK Việt Nam để tìm ra những yếu tố tác động tới hoạt động của các CTCK, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiệt hoạt động môi giới tại CTCK Châu Á-Thái Bình Dương.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC