Phát triển thị trường trái phiếu chính phủ ở Việt Nam

Phát triển thị trường trái phiếu, đặc biệt là TPCP được coi là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam từ nay đến năm 2020. Với mục tiêu duy trì tăng trưởng kinh tế cao mà Việt Nam đang thực hiện, nhu cầu vốn đầu tư xã hội hàng năm ở Việt Nam ước chừng cần khoảng 39% GDP. Để huy động được nguồn vốn này, Chính Phủ Việt Nam hiện đang nỗ lực thực hiện việc thu hút vốn qua nhiều kênh huy động khác nhau, trong đó kênh huy động vốn qua thị trường trái phiếu Chính Phủ là một ưu tiên quan trọng. Để thị trường trái phiếu Chính Phủ đáp ứng được mục tiêu huy động vốn cho nền kinh tế, cần phải đưa ra được các biện pháp giải quyết phù hợp, phối hợp đồng đều giữa hai mảng thị trường phát hành và thị trường giao dịch TPCP. Chính vì vậy, Đề tài “ phát triển thị trường trái phiếu Chính Phủ tại Việt Nam “ được viết với mục tiêu tập trung vào nghiên cứu lý thuyết kết hợp thực tiễn đối với thị trường TPCP nhằm tạo lập một thị trường giao dịch hiệu quả tại Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC