Phát triển thương mại sản phẩm bóng đèn tiết kiệm điện trên thị trường nội địa

70 triệu bóng đèn tiết kiệm điện thay thế cho 30 triệu bóng đèn huỳnh quang và 40 triệu bóng đèn sợi đốt thì cả nước sẽ tiết kiệm được 45.9 triệu KWh điện, tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng” Đó là mục tiêu đề ra trong chương trình tiết kiệm điện năm 2002, nhưng đến nay cả nước vẫn chưa hoàn thành. Mặt khác bóng đèn tiết kiệm điện đang bày bán trên thị trường thường xuyên gặp phải những lời kêu ca phàn nàn từ phía người tiêu dùng như “chất lượng, tính thẩm mỹ thấp giá lại cao”…Tại sao chúng ta lại không thực hiện được mục tiêu mà nhà nước đặt ra? Tại sao mà khách hàng còn nhiều phàn nàn và thiếu hiểu biết về loại bóng đèn tiết kiệm điện này? Những con số và lời nói đó, nói lên điều gì? Đề tài “phát triển thương mại sản phẩm bóng đèn tiết kiệm điện trên thị trường nội địa” sẽ giải thích những câu hỏi trên. Nội dung của đề tài nhằm giúp cho người đọc hiểu thêm một số lý thuyết về phát triển thương mại, lấy lý thuyết này làm nền tảng, em xin đưa ra thực trạng đồng thời nêu lên những giải pháp để phát triển thương mại sản phẩm này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC