Phụ gia thực phẩm - Chủ đề: Phụ gia trong sản xuất xúc xích

(Bản scan) . MỞ ĐẰU 1.1 Đặt vấn đề Cuộc sống hiện đại ngày càng đáp ứng tốt hơn những nhu cầu cảu con người. Bên cạnh nhu cầu được ăn mặc đẹp, được sống cuộc sồng thoải mái, tiện nghi thì con người còn có nhu cầu dược ăn ngon, ăn đầy dú chất dinh dưỡng dề có sức khoe tốt. Cũng từ đó ngành công nghiệp chế biến thực phẩm ngày càng phát triển. Và cùng với mục đích là cải thiện được giá trị cảm quan, giá trị dinh dưỡng... trong các sản phâm thực phẩm, thì phụ gia thực phâm là một vấn đề được các nhà sản xuật thực phẩm quan tâm đến. Hiện nay có rât nhiều sản phẩm thực phâm có sử dụng chất phụ gia. Nó được thêm vào thực phâm với những lợi ích khác nhau, tuy nhiên bên cạnh đó nó một sổ tác hại, do đó chúng em chọn đề tài tìm hiểu về phụ gia trong thực phẩm và sản phẩm được đề cập đến là xúc xích tiệt trùng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC