Phương châm hoạt động của Hải Quan Việt Nam trong giai đoạn hiện tại

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời đã từng đưa ra những lời dạy vô cùng quí báu đối với CBCC từng ngành, từng công việc, chẳng hạn như sáu điều dạy lực lượng công an nhân dân, hay dạy cán bộ ngành giáo dục: “Thầy giáo như mẹ hiền”; ngành y tế:”Lương y như từ mẫu”;hay đối với người Đảng viên, người cán bộ ở bất kỳ vị trí công tác nào cũng cần phải giữ vững: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”.Những lời dạy đó của Bác có thể coi là qui tắc ứng xử hay những nguyên tắc cơ bản mà mọi CBCC ở các cơ quan nhà nước phải tuân theo. Ngành HQVN trên bước đường hoạt động và phát triển luôn nỗ lực, rèn luyện, noi gương và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Trong công tác hàng ngày CBCC ngành HQ đang thực hiện phương châm: “ Thuận lợi, Tận tụy, Chính xác” Để giúp ngăn chặn tệ gây phiền hà sách nhiễu, tiêu cực trong CBCC ngành HQ, ngày 17/06/2004 Tổng cục trưởng TCHQ Lê Mạnh Hùng đã ký QĐ số 517/TCHQ/QĐ/THCQ với 10 giải pháp được đưa ra. Những giaỉ pháp được qui định rõ tại qđ này, có giải pháp mang tính bao quát tầm chiến lược, có giải pháp mang tính cụ thể. Trong số đó, giải pháp thứ 10 có nội dung: “ CBCC HQ nghiêm chỉnh thực hiện phương châm: Thuận lợi, tận tụy, chính xác”. Như vậy quyết định này đã đánh dấu sự xuất hiện của phương châm hoạt động của ngành HQVN, đồng thời cũng qđ rõ đối với mỗi người CBCC HQ thì việc thực hiện phương châm hoạt động cuả ngành phải trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, hơn thế nữa phương châm đó còn phải trở thành nếp nghĩ , nếp làm việc hàng ngày, trở thành nét văn hóa của mỗi CBCC ngành HQ. Ngày nay, khi đến bất cứ cơ quan HQ nào từ cấp Tổng cục cho đến mỗi Chi cục, Đội kiểm soát HQ.cũng có thể dễ dàng nhận thấy phương châm hoạt động của ngành: “ Thuận lợi, Tận tụy, Chính xác”, chỉ với sáu chữ ngắn gọn, hàm súc nhưng lại chứa đựng ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC