Phương pháp dạy khẩu ngữ theo hình thức đào tạo tín chỉ cho sinh viên năm thứ hai khoa ngôn ngữ và văn học Trung Quốc

Chúng ta đều biết rằng: dạy ngoại ngữlà quá trình bồi dưỡng và nâng cao các kỹnăng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh, trong đó dạy nói có nhiệm vụ bồi dưỡng năng lực biểu đạt cho học sinh, đó cũng là mục đích và yêu cầu phải đạt được của quá trình dạy và học ngoại ngữ. Ngôn ngữlà công cụ đểgiao tiếp, giao tiếp bằng lời nói là hình thức cơbản nhất. Hiện nay, sựgiao tiếp quốc tếngày càng mởrộng và phát triển, do đó việc dùng ngôn ngữthứhai đểgiao tiếp vô cùng cần thiết. Coi trọng khẩu ngữ, nâng cao năng lực biểu đạt khẩu ngữlà một trong những đặc điểm chủyếu của phương pháp dạy khẩu ngữhiện đại. Do đó, ởnăm thứ2, Khoa Ngôn ngữvà Văn hóa Trung Quốc, nhiệm vụ dạy khẩu ngữ, nâng cao năng lực biểu đạt cho học sinh được bộmôn thực hành tiếng II tập trung suy nghĩ, đổi mới phương pháp giảng dạy (nhất là theo hình thức đào tạo tín chỉhiện nay), mục đích đểnâng cao kỹnăng nói cho sinh viên. Đây cũng là mục đích chung của những người làm công tác giảng dạy ngoại ngữ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC