Quỹ dự phòng trong hệ thống an sinh xã hội

Để đảm bảo An sinh xã hội (ASXH), các nước trên thế giới đều xây dựng cho mình những chương trình ASXH nhất định, mỗi chương trình thường hướng tới một đối tượng nào đó trong xã hội. Trong đó, BHXH là một chương trình quan trọng và chủ yếu, bảo vệ cho nhóm đối tượng là người lao động. Tuy nhiên, trước đây và cho đến nay vẫn còn một số nước thay vì sử dụng hệ thống BHXH lại sử dụng một hình thức ASXH khác, để bảo vệ cho người lao động, đó là Quỹ dự phòng. Mục đích thiết lập Quỹ dự phòng cũng tương tự như mục đích thiết lập quỹ BHXH. Khởi đầu, hình thức QDP được sử dụng ở hầu hết các nước là thuộc địa của Anh trước đây. Sau đó, các nước mới độc lập ở châu Phi, châu Á, vùng Caribe và Thái Bình Dương đã sử dụng hình thức này khi xây dựng hệ thống ASXH quốc gia. Hiện nay có một số nước đã chuyển đổi từ hình thức Quỹ dự phòng sang hình thức BHXH như Ga-na, Ni-giê-ria, Ấn Độ. Còn một số vẫn duy trì dưới dạng Quỹ dự phòng như Ma-lai-xia, Xin-ga-po, U-gan-na.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC