Quá trình hoạt động trong Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè

Sau khi hoàn thành lí thuyết môn học công tác xã hội cá nhân, nhóm tại trường, chúng em được thầy cô liên hệ tới các trung tâm tới thực hành môn học tạo điều kiện vận dụng lí thuyết vào thực tế. Giúp sinh viên chúng em nâng cao tính thực hành của môn học, tích lũy kinh nghiệm thực tế, thực hiện đúng tiến độ và chương trình đào tạo của nhà trường, tăng cường tính chủ động sáng tạo của sinh viên trong việc xây dựng kế hoạch giải quyết vấn đề, tiếp cận TC, thu thập thông tin, tìm hiểu nhu cầu và xây dựng kế hoạch trơ giúp TC. Cùng với sự giúp đỡ tân tình của ban giám đốc cũng như các thầy cô trong Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em mồ côi, tàn tật Thị Nghè đã tạo điều kiện cho nhóm sinh viên chúng em trong đợt thực hành tại trung tâm đạt được kết quả tốt như mong đợi. Đi cùng chúng em trên cả chặng đường dài không thể thiếu đi sự chỉ dẫn tận tình của các thầy cô. Giảng viên, thạc sĩ Hà Thị Thư (phụ trách chung) Giảng viên, thầy Nguyễn Minh Phúc (hướng dẫn và quản lý sinh viên) Giảng viên, cô Trịnh Thị Thương (hướng dẫn và quản lý sinh viên) Giảng viên , thầy Phạm Thanh Hải (hướng dẫn và quản lý sinh viên)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC