Nguồn gốc sâu xa: Văn minh cổ đại: Ai Cập, Hi Lạp, La Mã Thuật ngữ: Xuất hiện lần đầu tiên ở Mĩ (1807): ghép từ Public và Relations Tuyên ngôn độc lập Mĩ Thường nhầm lẫn với: Thông tin trên báo chí (Publicity) Quan hệ truyền thông (Media relations) Tuyên truyền (Propaganda) Quảng cáo và tiếp thị (Advertising and marketing)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC