Quản lý nguồn tài nguyên Sóc Trăng

Việc sử dụng không bền vững tài nguyên thiên nhiên vùng ven biển và lợi ích kinh tế của nghề tôm đang đe dọa chức năng bảo vệ của đai rừng ngập mặn và làm giảm thu nhập của cộng đồng địa phương Vấn đề 01.10.2009 Seite 4 Seite 4 01.10.2009  Bảo vệ và sử dụng bền vững đất ngập nước ven biển tỉnh Sóc Trăng vì lợi ích dân cư địa phương

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC