Quản trị chiền lược marketing quốc tế

Chúng ta tiếp tục hướng tới các vấn đềtrung tâm của việc phát triển công ty liên quan đến việc nhận diện các cơhội kinh doanh mà công ty nên theo đuổi, và cách thức đểcông ty rút khỏi các lĩnh vực kinh doanh không phù hợp với viễn cảnh của công ty. Trong chương này, chúng ta bắt đầu bằng cách quan niệm cho rằng mỗi công ty có thểsoát xét danh mục các đơn vịkinh doanh của mình. Mục tiêu của việc xem xét nhưvậy là giúp xác định đơn vịnào trong sốcác đơn vịkinh doanh hiện có cần tiếp tục, đơn vịnào cần đưa ra khỏi danh mục, và công ty có nên thâm nhập vào các lĩnh vực mới hay không. Sau đó chúng ta sẽhướng sự quan tâm vào các phương tiện khác nhau hay các công cụcoe thểsửdụng đểthâm nhập và phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới. Những lựa chọn đưa ra xem xét trong chương này bao gồm: mua lại, phát triển các dựán nội bộhay liên doanh. Mua lại dùng đểchỉviệc mua các đơn vịkinh doanh hiện có từnhững chủthểkinh doanh khác. Còn các dựán nội bộchỉviệc khởi sựcác đơn vị kinh doanh mới từ đầu; Liên doanh nói chung là thiết lập một đơn vịkinh doanh với sựgiúp đỡcủa một đối tác khác. Cuối chương chúng ta sẽ đi đến xây dựng một chiến lược tái cấu trúc và rút lui. Chúng ta đã từng chứng kiến giai đoạn 1970 và 1980 nhiều công ty đã đa dạng hoá quá mức hay hội nhập dọc quá mức, đểrồi những năm gần đây, họbuộc phải thay đổi đáng kểvềchiến lược, với việc bán đi nhiều hoạt động đa dạng hoá của mình và tái tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC